Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия "Арх. Георги Козаров"

Актуално

Чет, 14.11.2019

Родителска среща 19.11.2019

Уважаеми родители, Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров", Ви уведомява, че на 19.11.2019г от 17:30ч. ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от всички класове. Срещата ще е по класове в съответните класни стаи.

Чет, 07.11.2019

Зам.-министър на образованието и науката Таня Михайлова на посещение в Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“

На 05 ноември 2019 година зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова посети Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ заедно с представителите на Министерство на образованието Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол“, Маргарита Гатева – директор на Дирекция „професионално образование и обучение“, Ели Тричкова – началник отдел „Организационни дейности“, Александър Трингов – държавен експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, Маня Манева – главен експерт в Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“. На срещата присъстваха още Милена Чолакова – началник на РУО – Сливен, Боян Аксаков – началник на отдел „ОМДК“, Ива Тарагошева – ст. експерт ПОО, Надежда Тодорова – ст. експерт по Български език и литература, Димитър Назъров – ст. експерт по математика, Илонка Толева – ст. експерт по приобщаващо образование, както и председателите на Камарата на строителите – Областно представителство Сливен, г-н Георги Стоянов и Камарата на инженерите по геодезия – Областно представителство Сливен, г-н Анастас Кънев. Учениците от 12а клас специалност „Геодезия“ представиха презентация на проведената през месец юли „Изведена учебна практика по геодезия“, по време на която имаха възможност да приложат на терен усвоените знания, дигитализирайки обекти от културно-историческото ни наследство, а именно геодезическо заснемане във връзка с проект за реставрация на фабриката, административната сграда и вилата на братята Христо и Евлоги Георгиеви в Карлово. Отбелязано бе, че крайният продукт от извършените измервания и чертежи е предоставен безвъзмездно на община Карлово. Гостите имаха възможността да разгледат обновения с последно поколение софтуер за архитектурно и геодезическо чертане компютърен кабинет, лабораторията за 3D моделиране и виртуална реалност, както и барелефа на арх. Георги Козаров, поставен във фоайето по повод 60-годишния юбилей на гимназията. Гостите посетиха и часовете по „Учебна практика по технология на строителството“ и „Компютърно чертане в строителството“ на учениците от XIа клас – специалност „Строителство и архитектура“. По време на проведената работна среща разговор с педагогическия колектив учителите споделиха своите виждания за подобряване на учебно-възпитателния процес. Госпожа Михайлова изказа задоволство си както от видяното, така и от съвместната работа със съсловните работодателски организации. Госпожа Гатева сподели, че добрата материална база и чудесните условия за практическа работа са сериозна предпоставка гимназията да бъде домакин на финалния кръг на Националното състезание "Най-добър млад строител“.

Сря, 25.09.2019

Откриване на учбната година в СПГСГ

На прага сме на новата учебна година, който престъпваме с трепет и много надежди - 15 септември! Най-вълнуващият ден за българското училище.

Директорът на Професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров” – инж. Красимир Георгиев приветства всички ученици и гости на тържеството.

Официални гости на откриването на учебната година бяха: г-н Георги Стоянов - председател на Камарата на строителите - Сливен, инж. Анастас Кънев - председател на Камара на инжинерите по геодезия - Сливен и г-жа Пламена Петкова - директор на Младежки дом - Сливен.